ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΕΣΦΥΕ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Hellenic Society for the Study of High Energy Physics (HeSSHEP)

on 21 Apr 2021 11:18 AM
  • Announcements

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι, μετά από ένα χρόνο σε καραντίνα, όπου δεν κατέστη δυνατή η διενέργεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, των εκλογών για το Πρόεδρο και ΓΣ, καθώς και του συνεδρίου μας, θα επανέλθουμε φέτος σε μία κανονικότερη κατάσταση με τα νέα εργαλεία που έχουμε στην διάθεση μας.

Το ΔΣ αποφάσισε να προχωρήσει σε σύγκλιση της Γενικής συνέλευσης της ΕΕΣΦΥΕ και την διενέργεια εκλογών για Πρόεδρο, Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική επιτροπή με χρήση των πλατφορμών τηλεσυναντήσεων και τηλεεκλογών.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 14 Μαίου, 18:00-21:00.

Οι εκλογές θα γίνουν 19 έως 21 Μαίου. Θα ακολουθήσουν άλλες ανακοινώσεις με λεπτομέρειες.

Καθώς κατά το 2020 δεν υπήρξε η δυνατότητα πληρωμής της ετήσιας συνδρομής των μελών, δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές του 2021 θα έχουν όλα τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο τη εταιρείας.

Για να διευκολυνθεί  η συμμετοχή, παρακαλούνται όλα τα μέλη να μπουν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να συμπληρώσουν το προφίλ τους, αν δεν το έχουν ήδη κάνει. (https://eesfye.gr -> signin -> email -> password).

Υπάρχει ένα default password "welcome2020!". Όταν συνδεθείτε, αλλάξτε τον κωδικό.

Το ΔΣ