ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΕΜΠ ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Hellenic Society for the Study of High Energy Physics (HeSSHEP)

on 11 Oct 2016 9:58 PM
  • Events
  • Physics

Η ΕΕΣΦΥΕ τίμησε τον ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ Φίλιππα Αναστάσιο στο Δημόκριτο στις 18 Απριλίου 2019.

Filippas Anastasios