ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.6-11-1981Αναστάσιος ΦίλιππαςΧρ. Κουρκουμέλη, Θεοδ. Παπαδοπούλου, Ιωάν.  Βέργαδος, Εμμ. Δρης
2.3 -12-1982,Αναστάσιος ΦίλιππαςΧρ. Κουρκουμέλη, Άγγ. Αγγελόπουλος, Ιωάν. Βέργαδος, Εμμ. Δρης
3.13-1-1984Αναστάσιος ΦίλιππαςΧρ. Κουρκουμέλη, Ανδρ. Καραμπαρμπούνης, Κυρ. Ταμβάκης, Ερ. Σιμοπούλου
4.1985
5.10-2-1986Ιωάνης  ΒέργαδοςΘεοδ. Παπαδοπούλου, Εμμ. Δρης, Χρ. Κουρκουμέλη, Ερ. Σιμοπούλου
6.17-12-1986Ιωάννης  ΒέργαδοςΘεοδ. Παπαδοπούλου, Παν. Κωσταράκης, Ερν. Αργύρης, Εμμ. Δρης
7.1988
8.24-2-1989Ιωάννης ΒέργαδοςΕλευθ. Παπαντωνόπουλος, Ανδρ. Καραμπαρμπούνης, Γεώργ. Λαζαρίδης, Κωστ. Παπαδόπουλος
9.13-1-1990Ιωάννης ΒέργαδοςΘεοδ. Παπαδοπούλου, Νικ. Τράκας, Νικ. Βλάχος, Εμμ. Φλωράτος
10.1991
11.11-1-1992Αναστάσιος ΦίλιππαςΝικ. Τράκας, Νικ. Βλάχος, Γεώργ. Λαζαρίδης, Εμμ. Φλωράτος
12.1993
13.1994
14.1995
15.6-4-1996Νικόλαος ΤράκαςΘεοδ. Παπαδοπούλου, Χαρ. Πετρίδου, Νικ. Μάνθος, Αθαν. Μάρκου
16.1997
17.1998
18.1999
19.2000
20.2001Κυριάκος Ταμβάκης
21.2002Κυριάκος Ταμβάκης
22.2003Αθανάσιος Λαχανάς
23.2004Αθανάσιος Λαχανάς, Ευάγγελος Γαζής
24.2005Ευάγγελος Γαζής
25.2006Ευάγγελος Γαζής
26.2007Σπυρίδων Τζαμαρίας
27.2008
28.2009Γεώργιος Φανουράκης
29.2010Γεώργιος Φανουράκης
30.2011
31.2012
32.2013
33.19-5-2014Θεόδωρος ΑλεξόπουλοςΝίκη Σαουλίδου, Δημήτρης Φασσουλιώτης, Θεόδωρος Γέραλης, Κωνσταντίνος Κορδάς
34.21-4-2015Θεόδωρος ΓέραληςΝίκη Σαουλίδου, Δημήτρης (Δήμος) Σαμψωνίδης, Νικόλαος Τράκας, Χαρίκλεια Πετρίδου
35.20-5-2016Θεόδωρος ΓέραληςΝικόλαος Τράκας, Δημήτρης (Δήμος) Σαμψωνίδης, Σ. Δέδες, Αικατερίνη Ζαχαριάδου
36.5-5-2017Θεόδωρος ΓέραληςΝικόλαος Τράκας, Νίκη Σαουλίδου, Κωνσταντίνος Κορδάς, Αικατερίνη Ζαχαριάδου
37.26-5-2018Ιωάννης ΓκιάλαςΑικατερίνη Ζαχαριάδου, Κωνσταντίνος Κορδάς, Άρης Κυριάκης,  Νίκη Σαουλίδου